Make your own free website on Tripod.com

Perkakasan

A.Sekiranya anda ingin menggunakan komputer sebagai sebuah alat   bantu mengajar ABM, keperluan yang di bawah perlu di ambil kira;

  1. Keperluan paling asas ialah sebuah komputer untuk sebuah kelas.

  2. Komputer tersebut perlulah sebuah komputer multimedia. Ia merangkumi kelengkapan seperti;

   3.    Televisyen berskrin 20" ke atas.

   4.    TV Convertor atau TV Card

   5.    Skrin Layar

   6.    LCD Projector (item pilihan)

B. Keperluan yang terbaik adalah mempunyai sebilangan komputer contohnya 10 buah komputer  dan ke atas  atau minimanya 1 komputer nisbah 3 orang murid (1:3) atau ke atas. Sekiranya ingin melayari internet, jaringan komputer adalah diperlukan.

 

Laman ini disediakan oleh: