Make your own free website on Tripod.com
 
 
Selamat Datang Ke Laman

Pengajaran Bahasa Tamil Berbantukan Komputer
jtftuf jtfhskfkuf
 

Laman-laman lain yang berkaitan dengan Bahasa Tamil
kls[f wla[s Sdbp hjfj'fjy
 

Disediakan oleh Siva Kumar a/l Renu
sjkt@tm.net.my
Sjkt Ladang Yong Peng, 83700 Yong Peng
Tel: 07-4811970