Make your own free website on Tripod.com
 
         PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                          BERBANTUKAN KOMPUTER 
 
 
 
 
 
 

Pembelajaran kendiri

Dengan kaedah pembelajaran bahasa menggunakan teknologi maklumat, pembelajaran boleh dibuat di mana-mana dan tidak terhad di dalam kelas formal sahaja. Mereka boleh belajar bahasa di rumah, perpustakaan atau tempat lain yang menyediakan perkakasan yang sesuai. Murid juga boleh mengulangkaji mana-mana bahagian pada bila-bila masa kerana dapat mengakses semula perisian yang digunakan di dalam kelas. Murid-murid juga boleh juga berbincang, bertukar-tukar pendapat serta mendalami pengetahuan dengan rakan belajarnya melalui e-groups dan mailing list.
 


 
 [Halaman Utama] [Pengenalan] [Interaksi]  [Bahan P &P]
[Pembelajaran berpusatkan murid] [Pentadbiran kelas]