Make your own free website on Tripod.com
 
 
 

PENGAJARAN BAHASA MELAYU
BERBANTUKAN KOMPUTER 

oleh :
Tajuddin Bin Mohamad
Abu Mawan bin Daiman
Zainab Binti Mohamad Nasirudin

KDP 14 M (Komputer Dalam Pendidikan)  Ambilan Jun 2000
Maktab Perguruan Batu Pahat
 


 

[Pengenalan]  [Interaksi]  [Bahan P &P]
[Pembelajaran berpusatkan murid]
[Pembelajaran kendiri] [Pentadbiran kelas]