Make your own free website on Tripod.com

 
PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
BERBANTUKAN KOMPUTER 
                                (PPBK)
Disediakan oleh : Noorhaya bt. Saleh, Zamri b. Majid, Rahman b. Ibrahim
    DEFINISI PPBK         Penggunaan komputer untuk pengajaran dalam bentuk tutorial,latih tubi,    simulasi dan penilaian pelajar .Pelajar boleh terus belajar melalui komputer melalui pakej-pakej yang disediakan. Pakej tersebut mempunyai objektif tertentu mengikut tahap kemampuan kognitif pelajar

      APA ITU PDK (Pembelajaran Diurus Komputer) ?

    APA ITU PBK (Computer Integrated Instruction) ?     FUNGSI PBK     KELEBIHAN PBK JENIS-JENIS PBK     ASAS-ASAS PBK     CIRI-CIRI  PPBK     KAEDAH MENGHASILKAN PERISIAN  PPBK
 
 

               MEREKA BENTUK (DESIGN) / MEMILIH BAHAN
                                              |
                                             V
                   ------>  CUBAUJI / UJICUBA  <--------------
                  |                           |                              |
                  |                          V                              |
                  !------>    TAMBAHBAIKAN                     |
                                             |                               |
                                            V                              |
                        LAKSANA PENGAJARAN <-----------!

 
 

    MENGHASILKAN PERISIAN PPBK

    VERVAL   LATIH TUBI
 

      ------->  MASALAH   <-------------->  SOALAN <--------
      |                                                                         |
      -------------------->       ULANGAN        <--------------------

    SIMULASI

    INKUIRI     TUTORIAL     PENYELESAIAN MASALAH     PERMAIANAN     KELEBIHAN PPBK KELEMAHAN PPBK     PEMBINAAN BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
       MELALUI CD