Make your own free website on Tripod.com
 
   PENGAJARAN BAHASA MELAYU
                      BERBANTUKAN KOMPUTER


  Pentadbiran kelas

Penggunaan projektor LCD membenarkan layar menarik dibesarkan untuk tumpuan seluruh kelas, lebih menarik berbanding dari papan hitam dan media lin yang lama kerana integrasi warna-warni, pergerakan pada skrin dan bunyi. Nota-nota pelajaran juga boleh disimpan dalam cakera liut atau  disket untuk penggunaan selanjutnya. Ini dapat membantu menjimatkan kos serta memudahkan persediaan untuk pengajaran.
 


 
 

[Halaman Utama] [Pengenalan] [Interaksi]  
[Bahan P &P] [Pembelajaran berpusatkan murid]

[Pembelajaran kendiri]