Make your own free website on Tripod.com

Perisian

   Banyak perisian yang boleh digunakan untuk pengajaran & pembelajaran berbantukan komputer ini. Di laman ini, perisian akan dibahagikan kepada empat bahagian ;

Perisian Pengoperasian Sistem (Operation System)

Microsoft Office

 

 

Perisian Multimedia

XingMPEG Player 

Winamp

PowerDVD

RealPlayer

 

Perisian Internet

Laman ini disediakan oleh: